VinylPlus

– en frontløber for den cirkulære økonomi

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris bæredygtighedsprogram, som bygger på forgængeren Vinyl 2010. VinylPlus repræsenterer hele PVC-værdikæden. Programmet er udviklet i samarbejde med bæredygtighedsorganisationen The Natural Step i tæt dialog med et væld af interessenter, herunder NGO'er, myndigheder og fagforeninger. VinylPlus dækker EU-27 samt UK, Norge og Schweiz. Den hårde PVC, som WUPPI indsamler i Danmark, indgår i VinylPlus' samlede mængder af genanvendt PVC i Europa, der i 2022 var på over 810.000 tons.


euro-1 (1)

+125 mio. € investeret siden 2000

netvaerk-1 (1)

Dækker EU-27, Norge, Schweiz og UK

genanvendelse-1 (1)

Netværk af 150 recyclere

fabrik-1 (1)

200 virksomheder i PVC-værdikæden


Ambitiøse mål og investeringer i milliardklassen

VinylPlus er en frivillig aftale som er kendetegnet ved en række mål og faste deadlines. VinylPlus har eksempelvis forpligtet sig til at genanvende mindst 900.000 tons PVC-affald per år i 2025 som del af EU-Kommissionens Circular Plastics Alliance. Det tal skal stige til 1.000.000 tons/år i 2030. Andre mål er udfasning af uønskede stoffer, reduktion af emissioner, energireduktioner og spredning af VinylPlus-programmets tanker om bæredygtighed til resten af verden. Indtil nu har den samlede europæiske PVC-industri investeret over en milliard kroner i bæredygtighed.

Fremskridt for hvert mål offentliggøres i en årsrapport som er auditeret og verificeret af tredjepart. VinylPlus har en uafhængig styregruppe bestående af professorer, NGO'er, fagforeninger og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og -Parlamentet.

I 2022 blev der genanvendt 813.266 tons PVC-affald, som blev anvendt til nye PVC-produkter, herunder vinduesprofiler og flerlagsrør. Den PVC som WUPPI indsamler indgår i disse mængder.

PVC-industrien bidrager til at opfylde EU's plastgenanvendelsesmål

I september 2019 underskrev VinylPlus EU's Circular Plastics Alliance-deklaration, som forpligter underskriverne på at bidrage til at mindst 10 millioner plastaffald genanvendes og bruges i nye produkter per år i 2025. VinylPlus' mål er mindst 900.000 tons PVC. VinylPlus er desuden medlem af FN's Green Industry Platform, registreret som partnerskab for FN's Verdensmål og Good Practice på EU's stakeholder-platform for cirkulær økonomi. VinylPlus har i januar 2018 sammen med fem andre europæiske plastorganisationer fremlagt en plan for at genanvende 50% af EU's plastaffald i 2040. 

VinylPlus har tilsluttet sig Circular Plastics Alliance.

parallax background

"VinylPlus can be considered as a frontrunner for the circular economy"

Gwenole Cozigou, director, Circular Economy, DG Growth, Europa-Kommissionen

En frivillig aftale, der fungerer

VinylPlus udmærker sig ved at være en frivillig industriaftale der fungerer, hvilket har medført anerkendelse fra mange interessenter. Bl.a. betragter FN VinylPlus som rollemodel for andre sektorer, og Europa-Kommissionen kalder VinylPlus en frontløber for den cirkulære økonomi. Læs mere om hvad de forskellige interessenter siger om VinylPlus.