MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
ineos inovyn_300x300
MEDLEMMER
MEDLEMMER
MEDLEMMER
pipelife_300x300
WUPPI-MemberStamp-CMYK-kopi

Medlemsvirksomhederne i WUPPI

I 1997 stiftede fem af de største danske PVC-producenter et fælles selskab med det ene formål at sørge for, at byggeriaffald af hård PVC kunne blive indsamlet og genanvendt på en forsvarlig og bæredygtig måde.

Selskabet fik navnet WUPPI og fik til opgave at organisere indsamling og genanvendelse af udtjente byggemateriale fremstillet af hård PVC.

De fem selskaber bag WUPPI var Wavin, Uponor, Plastmo, Primo og Icopal. De ønskede at vise, at det var muligt at anvende plastprodukter fremstillet af hård PVC på en sådan måde, at den miljømæssige belastning ved både brug og produktion af produkterne blev så minimal som muligt.

I Danmark har vi desuden en affaldsbekendtgørelse, der klart og utvetydigt siger, at udtjente produkter af PVC ikke må sendes til forbrænding eller deponi.

De skal med andre ord behandles ikke blot som affald, men som en ressource.

Det er WUPPI's opgave, som vi løser sammen med Ragn-Sells Danmark A/S.

Vi indgår også i en større, fælleseuropæisk indsats sammen med VinylPlus – den samlede europæiske PVC-industris bæredygtighedsprogram. VinylPlus sikrer, at over 800.000 tons PVC indsamles og genanvendes årligt i Europa.

parallax background
 

"Hård PVC er en værdifuld ressource, også når det har været brugt i årtier. Hvis man kan sørge for at få det sorteret korrekt og separeret fra andre plastfraktioner, er der intet til hinder for, at man kan lave det til granulat og bruge det igen.”

Richard Pedersen, Odense Affaldssortering A/S