PVC i et cirkulært kredsløb

PVC er den mest anvendte plast i byggeriet, hvor plasttypen bruges til tagrender, rør, vinduer, kabelbakker, tagplader og meget mere. PVC er samtidig den mest genanvendte byggeplast. Det skyldes plasttypens unikke egenskaber, der gør at PVC kan genanvendes otte til ti gange uden der skal tilføres ny råvare. I samarbejde med miljøvirksomheden Ragn-Sells Danmark sørger WUPPI for, at så meget hård PVC som muligt bliver indsamlet og genanvendt i nye produkter på det europæiske marked. De indsamlede mængder er omkring 2.500 ton per år.

En frontløber for den cirkulære plastøkonomi

På europæisk plan er WUPPI en del af VinylPlus – den europæiske PVC-industris ambitiøse program, der skal gøre PVC-produktionen i Europa så bæredygtig som overhovedet muligt. Programmet har kostet investeringer i milliardklassen siden det startede for 20 år siden. Resultaterne er så store, at FN og EU-Kommissionen anser VinylPlus som rollemodel for andre industrisektorer og frontløber for den cirkulære økonomi.

Ambitiøse genanvendelsesmål

Den europæiske PVC-industri har gennem VinylPlus forpligtet sig til at indsamle og genanvende 900.000 tons/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030. I 2022 blev der indsamlet og genanvendt 813.266 tons PVC-affald. Den hårde PVC bruges primært som indermateriale i nye rør og vinduer.

Indsatsen for at indsamle og genbruge PVC har konkrete miljømæssige gevinster, der kan måles i form af CO2-besparelser og energibesparelser – og som også skaber grønne europæiske job.

Genanvendt PVC finder vej i nye produkter

Indsamlet PVC-plast er en efterspurgt råvare til mange forskellige nye produkter. Se nogle eksempler her: