WUPPI er den danske PVC-branches fælles genanvendelsesordning for hård PVC

WUPPI A/S er stiftet i 1997 som en landsdækkende genanvendelsesordning for byggeaffald af hård PVC. Bag selskabet står en række producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter. WUPPI-systemet er baseret på PVC-branchens fælles initiativ og mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af PVC-byggeaffald.

WUPPI-ordningen drives i samarbejde med Ragn-Sells Danmark A/S.

WUPPI arbejder bl.a. sammen med Miljøstyrelsen, VinylPlus, Plastindustrien og PVC Informationsrådet om at sørge for korrekt håndtering af hård PVC.

Læs mere om medlemsvirksomhederne >>

parallax background


Den danske WUPPI-ordning sørger for, at hård PVC-affald kan blive indsamlet på
genbrugspladser, byggepladser,  og i visse tilfælde også i selve produktionen.

Tilmeld dig her >>

Tilmeld dig WUPPIs nyhedsbrev og hold dig orienteret om sikker genbrug af PVC.

Læs mere her >>

Idé og mål

Mange byggematerialer som rør, tagrender og fittings er fremstillet af hård PVC. Det giver en lang række fordele - ikke mindst i form af lang levetid. Når produkterne en dag er udtjente, har PVC yderligere den fordel, at det kan genanvendes 100% til nye produkter af PVC. Det kræver blot, at der eksisterer et system, der gør det let for entreprenører, håndværker, kommunale affaldsselskaber mv. at indsamle produkterne og få dem sendt til genanvendelse. 

WUPPI er grundlagt med det ene formål at medvirke til at indsamle og genanvende hård PVC på en forsvarlig måde.

WUPPI skal være landsdækkende og stå til rådighed for ikke blot private erhvervsdrivende, men også for kommuner og affaldsselskaber.

WUPPI er også en del af det fælleseuropæiske PVC-bæredygtighedsprogram VinylPlus®, der har sikret at mere end 8,1 millioner tons PVC er blevet genanvendt siden 2000. På deres hjemmeside kan du læse meget mere om indsatsen for at gøre PVC til en del af en bæredygtig, cirkulær økonomi.

vinylplus-windmills-kopi

WUPPI – en del af VinylPlus

WUPPI er en del af den europæiske PVC-industris bæredygtighedsprogram VinylPlus®, som samler hele værdikæden om at øge genanvendelsen, sænke miljøbelastningen og indgå i internationale partnerskaber. I 2022 blev der genanvendt 813.266 tons PVC. Siden 2000, da programmet startede, er der blevet indsamlet og genanvendt over 8.100.000 tons PVC. Det hårde PVC-affald som WUPPI indsamler indgår i disse mængder.