WUPPI-ordningen

WUPPI-ordningen er et tilbud til alle kommuner, entreprenører, nedrivere, affaldsselskaber m.fl., der til daglig håndterer byggeaffald af hård PVC.

I samarbejde med med Marius Pedersen A/S opstiller WUPPI containere, afhenter affald og sørger for, at det genanvendes i nye PVC produkter.

WUPPI-ordningen omfatter i dag over 1000 brugere. Hovedparten er private aktører, som entreprenører håndværkere og lignende, men også langt de fleste kommuner og affaldsselskaber er med i ordningen.

Siden starten er antallet af kommuner kommet op på godt 80, svarende til mere end 80% af alle landets kommuner.
 
WUPPI-kredsløbet

WUPPI-systemet bidrager til effektiv ressourceudnyttelse og en cirkulær økonomi, fordi den udsorterede hårde PVC, som tidligere ville være endt som affald, nu kan indgå i nye kredsløb.

Ved at frasortere den hårde PVC , hjælper du med til at fremme den bæredygtige udvikling. Den indsamlede hårde PVC kommer tilbage til producenter, der ved, hvordan den på mest forsvarlig vis kan genanvendes til nye kvalitetsprodukter. Det giver en markant CO2-besparelse, når udtjent hård PVC håndteres korrekt, og du kan være med til at gøre en forskel.

”Energi og råvarer er ressourcer, der skal udnyttes både effektivt og bæredygtigt som led i en cirkulær økonomi. Her passer PVC rigtig godt ind.” 
Allan Larsen, Primo