VinylPlus: Målene er inden for rækkevidde
REHAU – bæredygtig plastproduktion på internationalt niveau
6. november 2017
Hent Vinylplus rapporten her >>

Hent Vinylplus rapporten

VinylPlus: Målene er inden for rækkevidde

Den europæiske PVC-industri har samlet kræfterne i hele værdikæden om at arbejde målrettet for bæredygtighed og grøn omstilling gennem organisationen VinylPlus. Og resultaterne viser, at det går den rigtige vej. Her gør vi status over arbejdet indtil videre.

VinylPlus blev oprettet af den europæiske PVC-industri tilbage i 2000 med det formål at arbejde for at gøre PVC-produktionen mere bæredygtig.

”Dengang var PVC et materiale, der var under hårdt pres fra både regeringer og miljøorganisationer,” fortæller Ole Grøndahl, der er direktør i PVC-Informationsrådet. ”Man brugte bly som stabilisator, og branchen var ikke god nok til at sikre, at der ikke opstod udslip af dioxin under produktionen. Samtidig endte det meste af den PVC, der blev forbrugt, på forbrændingsanlæggene. Derfor gik PVC-branchen sammen og satte sig en række ret ambitiøse mål. Nu kan vi se, at det arbejde faktisk har båret frugt, og at udviklingen går den rigtige vej med hastige skridt.”

 
 
Fem mål om bæredygtighed

VinylPlus, som i begyndelsen hed Vinyl2010, satte sig fem klart definerede mål om at øge genanvendelsen af brugt PVC, om at nedbringe risikoen for dioxinudslip, om at erstatte bly og andre additiver med miljørigtige alternativer, om at reducere energiforbruget i produktionen og endelig om at informere om fremskridtene til politikere, industri, NGO’er og borgere.

Ole Grøndahl fortæller: ”De kritikpunkter, der blev rettet mod PVC-industrien, var man nødt til at tage alvorligt. Problemerne var reelle og krævede en indsats fra producenterne af PVC, hvis der skulle ske noget. Og med næsten 30.000 PVC-forbrugende industrivirksomheder i hele Europa var der virkelig basis for at tage fat – så man lagde en ret ambitiøs plan.”

Siden oprettelsen af VinylPlus har man på europæisk plan formået at indsamle næsten 3,6 millioner tons PVC-affald, som bliver genanvendt til nye produkter – og tallet stiger hele tiden. Alene i 2016 blev der indsamlet næsten 600.000 tons til genanvendelse, og målet er, at man inden 2020 skal op på 800.000 tons årligt – ifølge Ole Grøndahl et realistisk mål.

Farvel til bly

I 2015 nåede den europæiske PVC-industri endnu en milepæl: Det var nemlig året, hvor de allersidste PVC-produkter med bly som stabilisator blev solgt. Fra og med 2016 er bly 100 % udfaset i PVC-produkter i hele Europa, fordi branchen har arbejdet intensivt på at finde fuldgode og miljørigtige erstatningsprodukter.

 

”Det sidste mål er at sørge for, at det generelle vidensniveau hos politikere, NGO’er, industri og offentligheden også øges markant. Her gør WUPPI en vigtig indsats på nationalt plan, og vi i PVC-Informationsrådet arbejder tæt sammen med WUPPI om at få spredt budskabet om, at det faktisk går ret godt med den grønne omstilling i PVC-branchen,” siger Ole Grøndahl.

Ros fra højeste sted

At det faktisk går godt, bekræftes af, at overnationale institutioner som EU og FN ofte peger på VinylPlus’ indsats, når talen falder på cirkulær økonomi og på hvad en branche selv kan gøre, hvis den virkelig vil.

På det nyligt overståede årsmøde for VinylPlus i Berlin gik den tidligere Greenpeace-aktivist Jacob Hartmann på talerstolen og roste PVC-industrien for at tage aktivt hånd om alle de ting, Greenpeace har kritiseret branchen for i skarpe vendinger før i tiden.

Se video med Jacob Hartmann her >>

Hvis du gerne vil sætte dig ind i VinylPlus’ arbejde og hvor langt man er med at gøre PVCindustrien bæredygtig, kan du hente hele 2016-rapporten om organisationens arbejde via dette link >>

Fra og med 2016 er bly 100 % udfaset i PVC-produkter i hele Europa

Den europæiske PVC-industri har samlet kræfterne i hele værdikæden om at arbejde målrettet for bæredygtighed og grøn omstilling gennem organisationen VinylPlus. Og resultaterne viser, at det går den rigtige vej. Her gør vi status over arbejdet indtil videre.