Hvad sker der med PVC’en?
Aarhus Vand foreskriver PVC til spildevand
7. marts 2017
Wexøe: Cirkulær økonomi er en vital del af CSR-indsatsen
20. juni 2017

Hvert år indsamler WUPPI hundreder af tons hård PVC fra genbrugspladser og byggepladser i hele Danmark. Plasten bliver eksporteret til specialistvirksomheder i udlandet, som forvandler de brugte rør og plader til nyt råmateriale.

Hele processen med at fremstille et rent og brugbart regenerat af hård PVC begynder allerede ved den første grovsortering, som foregår manuelt. Langt de fleste producenter af regenereret PVC råder over personale, som er særligt uddannet i at sortere plast i forskellige fraktioner – PVC, PP, PE og så videre.

Det sorterede materiale bliver så skåret i mindre stykker og bliver også magnetisk sorteret, så alle større metaldele, der måtte være blandet ind i plasten, bliver sorteret fra. PVC’en bliver vasket, og da PVC-delene vil synke til bunds, kan man også her sortere det materiale fra, som ikke er PVC.

I alle neddelingsprocesserne kan producenten sørge for, at alle typer af metal, der måtte være i PVC-skrottet, bliver fjernet. Det gælder ikke bare de metaller, der kan fjernes magnetisk, men også metaller som aluminium og kobber. Som regel kan man opnå en renhedsgrad på over 99 % i det færdige produkt.

 
 
Rent regenerat klar til (gen)brug

Herefter kan producenten sortere i kvalitetsgrader, og herefter er PVC’en klar til at blive neddelt til den størrelse, der ønskes. Blandt andet bliver en stor del af PVC’en mikroniseret, inden det er klar til at blive afskibet til producenterne.

Producenterne råder også over laboratorier, der kontrollerer det færdige regenerat. Kontrolresultaterne indgår i den rapport, der følger med hver eneste leverance, så producenten kan få dokumentation for, at PVC’en er ren, ensartet og af meget høj kvalitet.

I Danmark bliver det meste af det PVC, der bliver samlet ind, kørt til genanvendelse i udlandet. Det skyldes primært de strenge danske krav om blyindhold i genanvendte plastprodukter.

Hvert år indsamler WUPPI hundreder af tons hård PVC fra genbrugspladser og byggepladser i hele Danmark.