Om WUPPI A/S

WUPPI A/S er stiftet i 1997 som en landsdækkende indsamlingsordning for byggeaffald af hård PVC. Bag selskabet står den samlede branche af producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter. WUPPI-systemet er baseret på PVC-branchens fælles initiativ og mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af PVC-byggeaffald.

WUPPI-ordningen omfatter i dag over 1000 brugere. Hovedparten af brugerne er private håndværkere og entreprenører, men også langt de fleste kommuner og affaldsselskaber er med i ordningen. I 2014 indsamlede WUPPI 3.500 tons hård PVC til genanvendelse, og tallet er stigende.

WUPPI arbejder bl.a. sammen med Miljøstyrelsen, VinylPlus, Plastindustrien og PVC Informationsrådet om at sørge for korrekt håndtering af hård PVC.

Læs mere på wuppi.dk, vinylplus.eu, mst.dk, plast.dk og pvc.dk
 
Idé og mål

Når byggematerialer af hård PVC udskiftes, kan materialet fortsat anvendes. Den hårde PVC kan anvendes til fremstilling af nye produkter med lang levetid. Gennem indsamling og sortering kan hård PVC fra udtjente produkter gøres anvendelig for producenter af nye produkter.

Det er WUPPIs formål, som PVC producenternes og importørernes eget indsamlingssystem, at medvirke til at indsamle og genanvende hård PVC på en rationel og miljørigtig måde. WUPPI skal være landsdækkende og stå til rådighed for ikke blot private erhvervsdrivende, men også for kommuner og affaldsselskaber.
 
Ejerforhold
 

Miljøstyrelsen konkluderer i en rapport fra 2015 , at det danske PVC-genanvendelsessystem WUPPI ”sikrer en velfungerende indsamling og en høj grad af genanvendelse af byggeaffald i Danmark.”