Miljøbevidsthed er en del af hverdagen hos Plastmo
VinylPlus: Et flagskib for den cirkulære PVC-økonomi
2. marts 2017
Bekendtgørelsen siger: Gammel PVC skal genbruges
7. marts 2017
Miljøbevidsthed er en del af hverdagen hos Plastmo

Plastmo er blandt de fem danske plastvirksomheder, der grundlagde WUPPI-ordningen i 2002, med det formål at gøre genbrug af hård PVC lettere for alle, der arbejder med plast i det daglige.

Også hos Plastmo er genanvendelse og bæredygtighed vigtige begreber – tag med en tur ind bag dørene hos en af Danmarks leverandører af hård PVC.

”Hos Plastmo siger vi, at vi kan håndtere regnvandet hele vejen fra sky og til grundvand,” siger Bjarke Fjeldsted, der er forretningsudviklingschef hos Plastmo. Den sjællandske virksomhed leverer tagrender, tagplader og faskiner m.m. til det nordiske marked – og kerneproduktet har siden etableringen i 1958 været tagrender og nedløb fremstillet af hård PVC. Plastmos løsninger sælges i hele Norden, og man kan som både privat kunde og som håndværker finde Plastmo-produkter i byggemarkederne. Plastmo gør det ekstra let at vælge og dimensionere produkterne i et intuitivt online-univers med beregnere, gode råd til valg af materialer og inspiration.

Plastmo fremstiller også tagrender af stål plus, zink og kobber, men det er ingen hemmelighed, at man hos Plastmo har et særdeles godt øje til PVC:

”PVC er et fremragende materiale til regnvand,” siger Bjarke Fjeldsted. ”Det er stærkt, let at arbejde med; det afgiver ingen stoffer til vandet, det holder i årtier. Og så kan hård PVC altså genanvendes 100 %, når tagrenden engang skal skiftes. Derfor var det også helt naturligt for Plastmo at gå med i WUPPI tilbage i 1997.”
 
 
PVC som det miljørigtige valg

Hos Plastmo er det vigtigt at få formidlet, at PVC er et særdeles miljøvenligt materiale – bare det bliver behandlet korrekt. I produktionen af tagrender er der naturligt nok et vist spild. Hos Plastmo har man gennem en målrettet indsats fået produktionen organiseret, sådan så intet som helst går til spilde – alt overskydende materiale bliver genanvendt til nye produkter.

”Det er der selvfølgelig god økonomi i,” siger Bjarke Fjeldsted. ”Men fremfor alt er der en stor miljømæssig gevinst. PVC skal ikke deponeres og derfor gør vi så stor en indsats i vores produktion. Og vi forlanger også af vores underleverandører, at de kan dokumentere en høj grad af miljøbevidsthed i deres produktion.”

Håndværkere og tekniske skoler på produkttræning

Men også de produkter, der har gjort tjeneste på huse og tage i årtier, kan have nytteværdi, selv efter at de er kasseret. Som medejer af WUPPI er Plastmo med til at sikre, at meget hård PVC bliver genanvendt, og at PVC’en dermed bliver ved med at have en høj nytteværdi for samfundet. Det kræver, at de håndværkere, der skal vælge og bruge produkterne, er klar over mulighederne for genbrug.

”Vi har rundt regnet 6-700 håndværkere og elever på tekniske skoler gennem vores produktkurser hvert år,” fortæller Bjarke Fjeldsted. ”Her lærer de at dimensionere korrekt, så tagrender og afløb kan tage de store mængder af nedbør, vi må forvente i fremtiden. Men vi gør også meget ud af at forklare dem, at vores PVC-produkter faktisk er miljøvenlige og kan genanvendes via ordninger som f.eks. WUPPI. Så man kan roligt sige, at miljøbevidsthed er en del af pensum hos os – og i den grad en del af vores DNA.”

Tilmeld dig Wuppi-ordningen

Tilmeld dig ordningen straks her på på WUPPIs hjemmeside, eller ring 40 57 69 40 for mere information.

Plastmo er det ene P i WUPPI: Wavin, Uponor, Plastmo, Primo og Icopal. Disse fem danske plastvirksomheder er grundlæggerne og ejerne af WUPPI, som er en landsdækkende ordning til fremme af genbrug af hård PVC.