Affald som handelsvare: Marius Pedersen A/S’ tradingafdeling
Hvad sker der med PVC’en?
29. maj 2017
REHAU – bæredygtig plastproduktion på internationalt niveau
6. november 2017
Affald som handelsvare: Marius Pedersen A/S’ tradingafdeling

Marius Pedersen A/S er en landsdækkende miljøvirksomhed, der beskæftiger sig med indsamling, transport, sortering og genindvinding af affald og genanvendelige materialer. En vigtig del af aktiviteterne omhandler afsætning af de mange tons ressourcer, der varetages af Tradingafdelingen hos Marius Pedersen A/S.

 

Affald er en værdifuld ressource… træ, metal, papir, pap og plast kan indsamles og genbruges. Den cirkulære økonomi baserer sig på at genanvende ressourcerne, og det ved man hos Marius Pedersen A/S, der udfører den praktiske del med indsamling og sortering af den hårde PVC, inden den afsættes til genanvendelse.

 

Bjarne Larsen fra Tradingafdelingen hos Marius Pedersen A/S varetager handlen med mange forskellige affaldsfraktioner, herunder også PVC. De kommuner, der har en aftale med WUPPI, sørger for, at den brugte hårde PVC bliver indsamlet på genbrugsstationerne. Marius Pedersen A/S afhenter herefter PVC’en og sørger for, at produkterne bliver forsorteret så præcist som muligt, herved sker en sikring af kvaliteten, inden det sælges videre. Ofte bliver PVC-affaldet presset i baller á 500 kg, men det kan også transporteres i løs vægt eller neddelt i mindre stykker afhængig af, hvilke kvalitetskrav aftageren stiller.

 
 
Sortering sikrer renheden

”Det gælder om at sikre, at affaldet er så ”rent” som muligt… altså, at der kun er hård PVC med, når vi afsætter det. Derfor sorterer vi det indsamlede PVC manuelt på vores egne anlæg, inden vi sælger det videre, og vi følger et sæt faste retningslinjer, der skal sikre renheden og kvalitetskrav til produktet,” siger Bjarne Larsen.

 

Den hårde PVC bliver solgt til aftagere rundt om i Europa, hvor det bliver rengjort og forarbejdet til nyt PVC-granulat, der kan bruges til produktion af nye rør og andre PVC-produkter.

 

”Når vi søger nye aftagere i Europa, sikrer vi os først og fremmest, at producentens procedurer følger vores egen ISO-certificering. Vi sikrer os selvfølgelig også, at slutproduktet lever op til en vis standard. Vi prøver hele tiden at finde nye aftagere, det gælder jo om at skabe en forretning, der er så god som mulig for alle – for producenten, os og de kommuner, vi aftager PVC-affaldet fra.”

 

Størstedelen af de produkter der genanvendes, er brugte kloakrør. Øvrige PVC-produkter f.eks. tagplader kan være sværere at håndtere, da de har tendens til at splintre, når de har været udsat for sollys i mange år.

 
Stadig stort potentiale

Der igangsættes løbende initiativer for at indsamle mere PVC bl.a. fra husholdningerne, men det er vanskeligt at skubbe processerne ordentligt i gang, og bl.a. derfor flytter mængderne af indsamlet hård PVC i Danmark sig ikke så hurtigt, som man kunne ønske sig. Dertil kommer, at den danske lovgivning blokerer for udviklingen, idet indsamlet PVC ikke må forarbejdes herhjemme.

 

”Udfordringen for indsamlingen af hård PVC i Danmark er, at det er svært at få god økonomi i det, og derudover er det vanskeligt at kildesortere ordentligt især for private,” siger Bjarne Larsen. ”De største mængder hård PVC, der indsamles, er gamle rør, der graves op under byggeprojekter, og der ligger stadig masser af dem i jorden og venter. Derfor er der et stort potentiale, og der kan gøres meget mere, end der gøres i dag.”

I alt bliver cirka 400.000 tons affald årligt afsat til genanvendelsesindustrien via Marius Pedersen's tradingafdeling
.