Bekendtgørelsen siger: Gammel PVC skal genbruges
Miljøbevidsthed er en del af hverdagen hos Plastmo
7. marts 2017
Aarhus Vand foreskriver PVC til spildevand
7. marts 2017
Bekendtgørelsen siger: Gammel PVC skal genbruges

Vidste du at gammel PVC ikke må deponeres, men faktisk skal genbruges? Det står der i bekendtgørelsen om affald, der blev offentliggjort i 2012. Derfor bør din kommune tilslutte sig Wuppi-genbrugsordningen for hård PVC – ligesom mere end 80 % af danske kommuner.

Den nye affaldsbekendtgørelse fra 2012 har som sit erklærede mål at øge genbrug af ressourcer i samfundet – herunder også hård PVC. I paragraf 33 hedder det:

”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for PVC-affald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles.”

I stykke 2 tilføjer bekendtgørelsen:
”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige PVC-affald bliver genanvendt, og at væsentlige dele af det ikke-genanvendelige PVC-affald bliver deponeret.”

Kommunen skal sikre, at indsamlingsvirksomheden er i stand til at genbruge materialet, som der står i stykke 3:
”Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af PVC-affald forud for genanvendelse eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at genanvendeligt og deponeringsegnet PVC-affald sorteres og afleveres på et anlæg, som kan genanvende genanvendeligt PVC-affald eller på et anlæg, hvorpå der kan deponeres ikke-genanvendeligt PVC-affald.”
 
 
WUPPI hjælper kommunen

WUPPI passer rigtig godt til alle kravene i bekendtgørelsen.

WUPPI sikrer kommunen, at hård PVC-byggeaffald bliver sorteret og afleveret på et anlæg, der kan anvende materialet til nye produkter. På den måde lever kommunen fuldt op til bekendtgørelsens krav.

Tilmeld dig straks her på på WUPPIs hjemmeside, eller ring 40 57 69 40 for mere information.

Den nye affaldsbekendtgørelse fra 2012 har som sit erklærede mål at øge genbrug af ressourcer i samfundet – herunder også hård PVC.