Aarhus Vand foreskriver PVC til spildevand
Bekendtgørelsen siger: Gammel PVC skal genbruges
7. marts 2017
Hvad sker der med PVC’en?
29. maj 2017
Aarhus Vand foreskriver PVC til spildevand

I samtlige partneringaftaler, som Aarhus Vand indgår med entreprenører og eksterne rådgivere, er hård PVC foreskrevet som det ønskede materiale til kloakrør og afløb. Det skyldes primært PVC’ens mange gode egenskaber – og at vi i Danmark har en velfungerende genbrugsordning, der sørger for, at brugt PVC ikke belaster miljøet.

Ifølge projektchef Vibeke Wulf Bundesen fra Aarhus Vand er der to gode argumenter for at bruge PVC til spildevand: Det tekniske argument og det miljømæssige argument. Hun forklarer:

”Det er veldokumenteret, at PVC-rør har bedre levetid end PP-rør, og det er den ene grund til, at vores projekthåndbog klart og tydeligt foreskriver PVC som det materiale, afløb og kloakrør skal være lavet af i Aarhus Kommune. Særligt i tætboede områder er der jo mange rør og ledninger gravet ned, og vi skal være sikre på, at vores ledninger kan klare omkringfyldning af jord gentagne gange. Hvis nu fjernvarmefolkene graver rør ned tæt på kloakkerne, skal vi føle os sikre på, at rørene kan klare den belastning, og det kan PVC.”

Miljøet kommer i første række

Men endnu vigtigere for Aarhus Vand er miljøaspektet – og også her kommer PVC ud som den store vinder, når det handler om kloak og afløb.
 
 
Der er undersøgelser, der viser, at PP er lettere nedbrydeligt end PVC, og det er derfor mange vælger PP i dag. Men vi mener ikke, den samlede forskel er særlig markant, især ikke når PVC jo kan genbruges. Så vejer argumentet om nedbrydelighed ikke så tungt længere,” siger Vibeke Wulf Bundesen.

Hun fortæller, at eftersom vi i Danmark har en fintmasket genbrugsordning til hård PVC, er der ikke rigtig så meget at være i tvivl om, når man som kommunalt ejet virksomhed skal varetage drift og anlæg af hele vandforsyningen i en kommune. Alene i Danmark blev der i 2014 brugt 13.500 tons PVC til rør, afløb og fittings, et tal, der forventes at stige støt de næste årtier, og derfor er det et naturligt skridt for Aarhus Vand at sikre sig, at genbruget af den hårde PVC er lagt i gode hænder hos WUPPI.

Men der er også basis for forbedringer af WUPPI-ordningen, mener hun og peger på, at alt hård PVC i dag køres til genanvendelse i udlandet. Derfor har hun en opfordring til aktørerne i plastbranchen:

”Det ville være optimalt, hvis det var muligt at sortere endnu bedre – f.eks. at man kunne skille gammelt og nyt PVC, så det nye PVC kan genbruges direkte i rørproduktionen. Det ville styrke indsatsen yderligere.”

Om Aarhus Vand

Aarhus Vand er et aktieselskab, der er 100% ejet af Aarhus Kommune. Selskabet forsyner næsten 300.000 mennesker med drikkevand og er dermed et af Danmarks største vandforsyningsselskaber. Aarhus Vand etablerer ikke blot vandforsyningen i kommunen, men sørger også for vandrensning og for at projektere og vedligeholde 1.500 km drikkevandsledninger og 2.600 km spildevandsledninger.

Aarhus Vand opererer med seksårige partneringaftaler med forskellige entreprenører, der alle er underlagt kravene i projekthåndbogen. Aarhus Vand er desuden medlem af WUPPI-ordningen.

Tilmeld dig Wuppi-ordningen

Tilmeld dig ordningen straks her på på WUPPIs hjemmeside, eller ring 40 57 69 40 for mere information.

Aarhus Vand lægger vægt på miljøaspektet – og også her kommer PVC ud som den store vinder, når det handler om kloak og afløb.